Pressekonferanse med ordførere og kommuneoverleger i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten fredag 27. mars.

I vårt område, i våre 4 kommuner, har vi til nå hatt 112 positive tilfeller av Covid-19. For hvert enkelt positivt svar kartlegges mange personer i den smittedes omgivelser. Der et møysommelig arbeide, nærmest som etterforskning, for å finne ut hvem personene kan ha fått smitte fra, og hvem de kan ha overført smitte til.

Jobben med dette gjøres her i Ankerskogen av 10-15 helsepersonell, på dagtid og kveldstid, hverdag som søndag. På denne måten har vi nå drevet på fra 6. mars. Antall nye tilfeller har gradvis vært økende.

Vi har kontaktet 100-vis av nærkontakter, og ytterligere ringt opp et tusen talls aktuelle kandidater. Vi har testet 1200 på Vikingskipet. >3000 har ringt opplysningstelefonen for Covid-19. Svære ressurser brukes for å holde befolkningen orientert og frisk.

Vi har følelsen av at de fleste følger råd og veiledning på en god måte. Vi vet at de innførte tiltakene har store kostnader for personlig økonomi, frihet, tålmodighet og tap av opplevelse og glede for mange av våre innbyggere. Prisen for mange er høy, og oppleves å være høy. 

Det gjøres en enorm innsats av mange. Likevel oppdager vi gjennom vårt arbeid med smitteoppsporing at lekkasjer i restriksjonene og retningslinjene medfører betydelig risiko for ny smittespredning. 

Vi går derfor ut i dag for å få alle med. Vi går ut i dag for å være sikker på at alle i vårt område skal ha fått med seg informasjon om reglene som gjelder. Vi går ut i dag fordi vi vet at regler må påminnes om. Vi går ut i dag for å unngå lekkasjer og smittespredning. Vi går ut i dag for å takke for innsatsen som allerede er gjort. 

Dette er en formidabel dugnad. Og om vi skal gi ett råd ut i fra den kunnskapen vi har erfart til nå:

Kommuneoverlegene og ordførerne fortviler- Er du syk- hold deg hjemme!

Ikke alle har skjønt egen betydning av å delta i dugnaden

  • Fremdeles går syke på jobb i helsevesenet, i butikker, hos leverandører, i transportbransjen og mange andre steder. 
  • Fremdeles går syke i besøk til andre og mottar besøk
  • Fremdeles har friske overnattingsbesøk av andre utenfor husstanden
  • Fremdeles har friske ikke forstått at man skal omgås færrest mulig, og da helst de samme menneskene.
  • Fortsatt ser vi at dette er årsak til at viruset får spre seg fra en familie til en annen og fra en familie til flere arbeidsplasser, fra en avdeling på jobb til en annen avdeling på jobb, til sykehjem, sykehus og pasienter som tåler dette viruset veldig dårlig.

Norge blør. Mange er permittert. Mange ofrer mye for å delta i denne viktige nasjonale dugnaden. Vi anbefaler på det varmeste og viktigste: Unngå kaffebesøk, middagsbesøk og andre helt unødvendige besøk. Må du ha kontakt så gjør det kort, hold avstand på minst 2 meter innendørs og 1 meter utendørs og kun når du selv er helt frisk.

Kommuneoverlegene i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten

Se pressekonferansen i HA-TV her: