Kontaktinformasjon

Telefon for koronatesting

477 70 075  (alle dager 09.00 - 15.00)

Informasjonssenteret Stange rådhus

62 56 20 00 (hverdager 08.45-15.30)

Folkehelseinstituttet (koronatelefon)

815 55 015 (hverdager 8-15:30)

Røde kors (hjelp til handling)

902 10 491 - Stange røde kors
938 22 384 - Romedal/Vallset røde kors

Stangehjelpa

62 56 23 00 (hverdager 08.00-15.30)

Barnevernet

905 42 305 (hverdager 08.30-15.00)
404 04 015 (utenfor kontortiden)

Kontakttelefon barn og unge i Innlandet

948 798 95 (man-fre 08-18)

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Legevakt 

116 117

Øyeblikkelig hjelp

113

ikke ring legevakten hvis du er frisk