Rådet er en sammensetning av både frivillige, private og offentlige aktører. På møte 23. mars var følgende invitert: Fylkesmannen, Politi, brannvesen, Sykehus innlandet, kommunens kriseledelse, Legevakt, Heimvernet, SIvilforsvaret, Norsk folkehjelp, Røde Kors, Mattilsynet, Hedmark IKT, Hias, NAV, Kirkeverge, HumanEtisk forbund, Hedmark fylkeskommune (tidligere Statens vegvesen), Stange energi, Eidsiva energi, Sanitetskvinnene, Hamar Olympiske anlegg, 

Her kan dere høre ordfører Nils Røhne sin innledning til møte: