Til alle søkere av produksjonstilskudd i Hamar, Løten og Stange

Situasjonen med spredning av koronaviruset berører alle samfunnsfunksjoner. Matvareforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon. Dette innebærer at også vi i den kommunale landbruksforvaltningen har en rolle til å bidra for å holde aktiviteten i landbruket gående så normalt som mulig. Vi ønsker med denne e-posten å gi informasjon om noen forhold dere kan ha nytte av.

Beredskapsplan – dyrehelse

Den 12. mars sendte vi en e-post til alle husdyrbrukere om å planlegge for en akutt situasjon med sjukdom. Etter dette har andre bl.a. vist til beredskapsplanen i KSL. Det er viktig at alle husdyrbrukere har planene klare for en situasjon, hvor den som har ansvar for husdyrstellet blir sengeliggende.

Med den kunnskapen vi har i dag skal korona-viruset ikke være en utfordring knyttet til dyrehelsa. Norske husdyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Dere finner mer informasjon omkring korona-viruset og produksjonsdyr på Mattilsynets nettsider: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyreeiere_mfl_om_koronavirus.37939

Om det skulle oppstå en akutt situasjon, hvor dere føler at dere ikke rår over situasjonen, kan dere ta kontakt med landbrukssjef Jørn-R. Follum på telefon 416 58 529.

Sesongarbeidskraft

Mange er avhengig av ekstrahjelp i tida framover. De fleste må nok være forberedt på at det kan bli utfordrende å få den utenlandske arbeidskraften man har vært vant til. For de arbeiderne som har fått oppholdstillatelse/arbeidstillatelse er det mulig å komme inn i Norge, dog med pålagt 14 dagers karantene. Mer om innreise til Norge finner dere på: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

For de som ønsker å melde behov for sesongarbeidskraft eller ønsker å søke etter ledig arbeidskapasitet, kan gjøre dette på: https://arbeidsplassen.nav.no/  eller http://www.landbrukstjenester.no/

Regjeringen arbeider for tiden med å finne en løsning med forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere som allerede er i Norge. Mer om dette finner dere på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlengelse-av-oppholdstillatelse-for-utenlandske-arbeidere/id2694468/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.03.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk%20og%20Aktuelt%20fr%C3%A5%20Landbruks-%20og%20matdepartementet

Hedmarken landbrukskontor

Fra mandag 23. mars har alle ansatte på Hedmarken landbrukskontor hjemmekontor.
Vi er tilgjengelige på telefon og e-post; se våre nettsider: https://www.stange.kommune.no/category4830.html

På nettsidene våre finner dere også tidligere publiserte nyheter knyttet til korona-viruset, se: https://www.stange.kommune.no/stange/www/site/yrke_og_naering/landbruk/

Vi håper at dere alle finner tilfredsstillende løsninger for drifta i årets vekstsesong, til tross for den spesielle situasjonen vi står i. Prøv å planlegge mulige løsninger i forkant. Vi må alle sammen bidra med det vi kan i denne situasjonen og vi må også huske å ta vare på hverandre.

Er dere i kontakt med andre som bør ha denne informasjonen, så må dere dele den!