Vi ber om at utsendt faktura for opphold i barnehage og SFO i mars med betalingsfrist 20. mars betales. Beløpet for de ukene tilbudet har vært stengt, blir trukket fra på neste regning.

Dersom det er noen som har problemer med å betale tilsendt faktura, så ta kontakt med regnskapsavdelingen på telefon 468 15 177, for å få delt opp fakturaen eller få utsatt betalingen.