Angående tilskudd til avløsning ved sykdom og korona.

Hvis du som bonde kommer i den situasjonen at du blir syk og trenger avløsning så er det viktig å skaffe deg sykmelding fra lege så raskt som mulig. I disse dager skal det være mulig å få sykmelding via telefon dersom man mistenker smitte av korona. Det kan kun søkes om tilskudd til avløsning fra den dagen du kan dokumentere sykmelding. Søknadsfrist for å søke tilskudd til avløsning ved sykdom er 365 dager etter siste dag i sykmeldingen i en sammenhengende periode.

Det å være hjemme med barn som følge av stengte skoler og barnehager er ikke grunnlag for tilskudd, men å jobbe med matproduksjon er definert som samfunnskritisk og du kan derfor, hvis du er aleneforsørger eller den andre forelderen også har en samfunnskritisk jobb, ha krav på barnepass via skole eller barnehage.

Disse retningslinjene kan forandre seg. Du kan holde deg oppdatert via landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom