Pressemelding

17. mars kl 14.00


MostphotosNå som skoler og barnehager er stengt, lurer mange foreldre på hvilke regler som gjelder for samvær med andre barn.

Rådet fra Helsedirektoratet er at alle barn skal være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn med skilte foreldre som har flere hjem.

Hovedmålsettingen er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Barn og ungdom som er i hjemme-isolasjon eller karantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Dette er Kommuneoverlegene i Hamarregionens råd som gjelder barn og ungdom:

  • Det skal ikke samles flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
  •  Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
  • Samvær bør begrenses (få timer).
  • For å ivareta barns behov for lek med andre barn, kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom. Disse må alle være friske. 
  • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
  • Lekeplasser anbefales at holdes stengt.
  • Bursdagsselskaper skal utsettes. 
  • Overnattingsbesøk skal begrenses i denne perioden. 
  • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene 
  • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

 

Mer utførlige råd om dette vil komme. Se også www.helsenorge.no