Legene ser at man også kan være smittsom med koronaviruset noen dager etter at symptomene er borte. 

Ikke gå ut før du er helt frisk 

I mange tilfeller er det ikke mulig å skille sikkert på om du har forkjølelse eller har gjennomgått sykdom med koronavirus. Derfor er det viktig å opprettholde avstanden til andre personer til man er helt sikker på å ikke bære smitte. I denne perioden er håndhygiene særdeles viktig.

- Har du hatt luftveissymptomer og samtidig vært i nærkontakt eller innenfor et miljø med mistenkt smitte med koronavirus, skal du vente 7 dager etter at du har blitt frisk før du går på jobb eller har kontakt med andre, sier kommuneoverlegen.

– Alle andre som har hatt luftveissymptomer, skal vente minst ett døgn som helt symptomfri før de har kontakt med andre eller går på jobb.