- Første dag med fjernundervisning har gått bra, sier skolefaglig rådgiver Heidi Midtlien. Det har vært litt treghet i systemet, men vi har ikke fått tilbakemeldinger om store frustrasjoner.

Ungdomsskoleelevene har hatt oppmøte i sine digitale klasserom.

- Vi er opptatt av oppfølging av den enkelte elev på både barne og ungdomstrinnet, og vil ha kontaktpunkter med dem hver eneste dag, sier Midtlien. 

Til slutt vil både Heidi Midtlien og kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen berømme den sterke dugnadsviljen som er i foreldregruppa!