Ansatte på helsestasjonen betjener også andre oppgaver i forbindelse med Korona-situasjonen, slik at de er færre på jobb. Vi vil prioritere gravide, nyfødte, 6- uker kontakten , barnevaksinasjonsprogrammet og barn og unge med behov for oppfølging nå. 

Viser også til informasjon på hjemmesiden til Helsestasjonstjenesten