Som følge av korona-situasjonen er hele Landbrukssenteret på Blæstad stengt inntil videre. Ansatte på landbrukskontoret vil være på jobb, men døra er stengt. Vi oppfordrer til at all kontakt skjer vi telefon eller epost. Se ansattliste på hjemmeside for å finne kontaktinformasjon.