Til alle husdyrbrukere i Hamar, Løten og Stange

I en situasjon med raskt økende smittede med Koronavirus, oppfordrer vi alle husdyrbrukere å planlegge en framtidig situasjon hvor den som har ansvar for husdyrstellet blir sengeliggende.

Det er ikke sikkert at det vil være enkelt å få avløser raskt på plass. Det går mot våronn og en tid hvor behovet for ekstrahjelp er større enn vanlig. Nedstenging av barnehager og barneskoler vil medføre økt ressursbruk til barnepass hjemme. Samtidig vil tilførsel av hjelp fra utlandet kunne bli redusert pga. reisebegrensninger. Nedstenging av ungdomsskoler, videregående skoler og høgere utdanningsinstitusjoner vil kunne gi tilgang til ekstrahjelp på garden.

Prøv å få avtaler med venner, naboer, familie som kan trå til i en akutt situasjon.

Vi minner om at alle må bidra til å redusere smittespredningen generelt, gjennom god håndhygiene, bruk papirlommetørkle eller albuekroken ved hosting eller nysing. Utsett alle unødvendige arrangementer eller tilstelninger. Ikke utsett andre for mulig smittespredning om du har luftveissymptomer som tett nese, sår hals, hoste eller feber.