Dronefoto Stange sentrumOmrådeplan for Stangebyen er i tråd med vedtatt arealstrategi som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014. Etter førstegangsbehandling i 2018 har merknadene blitt gjennomgått og blitt vurdert. På bakgrunn av merknader og innsigelser har rådmann sett det som nødvendig å gjøre såpass vesentlige endringer, at det kreves et nytt offentlig ettersyn før planforslaget kan sluttbehandles.

NB! Folkemøte 18. mars og åpen kontordag 26. mars er avlyst på grunn av fare for spredning av korona-smitte

Les alt om sentrumsplanen på denne siden