Totalt økte innbyggertallet i Stange med 148 i fjoråret, og vi er nå en kommune med 21064 innbyggere. Det betyr en befolkningsvekst på 0,14% siste kvartal og 0,71% i 2019.

I vår region økte Ringsaker og Hamar mest, med henholdsvis 0,81 og 0,72 prosent.