Årets tema er menneskesyn, og arrangementet er knyttet til Ingeborg Refling Hagens kunstnerhjem Fredheim.

- En intim festival med god ramme og variasjon, sier kultursjef Solbjørg Tveiten om arrangementet som skal bidra til å bygge opp under kunnskapen om Ingeborg Refling Hagen.
Les mer om Ingeborgddagene her...

Ingeborgdagene