Sterk og stødig- «Sterk og Stødig» er et konsept som er utviklet av NTNU med opplæring av frivillige til å drive gruppetrening, sier leder for fysioterapitjenesten Kine Lundsbakken. Øvelsene som brukes er godt dokumentert at er veldig gode for å holde seg sterk og stødig til bens. Konseptet er utviklet for voksne fra 65 og oppover.

Vi har i dag velfungerende grupper rundt omkring i kommunen, Åsbygda, Ottestad, Espa, Ilseng, Romedal, som drives av frivillige. Vi håper at vi nå får nye instruktører som kan starte tilsvarende grupper andre steder i kommunen også, sier Lundsbakken.

Kurset «Sterk og Stødig» ble gjennomført for at de frivillige skulle påfyll og inspirasjon til øvelser og treningsprinsipper for å styrking av muskulatur og bedring av balanse. Kommunefysioterapitjenesten vil da koordinere og veilede de frivillige som drivere av gruppene.

De som gjennomførte kurset da vi stakk innom var

  • Marthe Bretten Bakken, fysioterapeut
  • Tordis Dybvad Mathiasen, frivillig
  • Helene Gylstrøm, frivillig
  • Anne Hilde Austad, frivillig

Kurset gikk over tre dager med kvalifisering til slutt. 13 frivillige, 7 aktivitører og 3 fysioterapeuter deltok på kurset.

Terje Engesli (fysioterapeut) fra Bodø kommune og Ragnhild Haug Lillegård (fysioterapeut) fra Lillestrøm kommune var kursinstruktører.

 

Senere på året skal også to fysioterapeuter fra Stange gjennom kurslederkurs i «Sterk og Stødig». Dette betyr at vi i framtida kan stå for denne opplæringen av de frivillige selv.