Carina Dybdahl- Vi skal tilby et fast digitalt veiledningstilbud for alle innbyggere i Stange, sier frivillighetskoordinator Carina Dybdahl. Derfor søker vi nå etter frivillige som kan tenke seg å dele sin datakunnskap med andre. Akkurat når tilbudet starter opp, er avhengig av når vi har ressurspersoner på plass.

Er du en ressursperson?

Alle som benytter en pc, nettbrett eller en smarttelefon kan være en ressursperson.

Vi ønsker at du kan bidra til å gjøre andre glade, gjennom det vi mener er mange tause ønsker om å bli flinkere på data. Vi ønsker at du som en mulig veileder melder din interesse og hva du kan bidra med. Vi former kurstilbudene etter kunnskapen og tilgjengeligheten til og for veilederne. Hvor mange dager/kvelder og antall timer du kan bidra med er opp til deg som veileder.

- Skal vi kunne lykkes med dette, så er vi avhengig av hjelp. Vi er helt avhengig av å finne ressurspersoner, som kan tenke seg å dele av sin kunnskap og veilede/hjelpe innbyggere som ønsker å delta i det digitale fellesskapet, sier Carina.

Det kan jo være at noen kan lære bort hvordan du laster ned en app til telefonen, eller hvordan svare på en e-post, eller kanskje lage seg en facebook-profil. Alle behøver ikke å kunne alt, presiserer frivillighetskoordinatoren.

Lyst til å høre mer om dette og kanskje bli en "digihjelper"?

Onsdag 4. mars klokken 15-16 inviterer vi til et uforpliktende informasjonsmøte i Stange rådhus for aktuelle veiledere. Synes du dette høres interessant ut, men ikke kan komme denne dagen så ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator Carina Dybdahl på telefon 905 63 781.