Stange kommune vil gjerne komme i kontakt med alle som ønsker å påta seg er verv som meddommer.

Det stilles noen krav til de som skal velges. Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1.    Generelle krav

 • Tilstrekkelige norskkunnskaper
 • Personlig egnethet
 • Du må være over 21 år og under 70 år
 • Må være innført i folkeregisteret som bosatt i Stange kommune
 • Økonomiske forhold

2.    Utelukkelse på grunn av stilling

 • Innehavere av visse stillinger kan ikke velges (§71)

3.    Utelukkelse på grunn av vandel

 • Det stilles krav til vandel

Straffens art og lengde har betydning for hvor lenge en person er utelukket (§72)

Domstoladministrasjonen har laget en veiledning for lekdommere som kan lastes ned her:
www.domstol.no/meddommere


Om du ønsker å påta deg et verv som meddommer kan du sende følgende opplysninger om deg selv:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Telefonnummer
 • Yrke
 • Stilling

Gi også en begrunnelse for hvorfor du har lyst til å påta deg verv som medommer. Henvendelsen sendes innen 29. februar 2020 til:  

Stange kommune
Postboks 216
2336 Stange

Eller på e-post til post@stange.kommune.no