Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

PLakat om vaner som forebygger smitteHvem kan være smittet?

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra områder med pågående spredning, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte fastlege per telefon eller ringe legevakta på 116 117. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Områder med vedvarende spredning: Se link: Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

(Per 26.02.20 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning. Dette kan endres fortløpende og vi anbefaler de som har vært ute og reist å følge med på dette i linken over.)

Nærkontakt med bekreftet syk person?

Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.

Hvordan forebygge smitte av Koronavirus?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

Vaner som forebygger smitte:  https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/koronavirus/hygieneplakat_smitte_korona_2020.pdf

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Dersom det er mulig bør man holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
  • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Andre anbefalinger

  • Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Hvor alvorlig er koronaviruset?

De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Det har også vært rapportert om enkelte dødsfall. Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom, har høyest risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.

Hva gjør kommunen?

Kommunen har egne pandemiplaner som blant annet beskriver tiltak for å sikre befolkningen nødvendige helse- og omsorgstjenester i en situasjon med potensielt mange syke og høyt sykefravær. Planene baserer seg på anbefalinger i nasjonale veiledere med lokale tilpasninger. Kommunen følger med på råd fra nasjonale myndigheter og oppdaterer i henhold til dette. Vi har dialog både med fastleger, helsetjenesten i kommunen og andre enheter for å bistå kommunen i å være best mulig forberedt.

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

Møter du personer som nylig har vært i områder med risiko for smitte?

Informasjonsplakater:

Råd for å forebygge smitte - plakat (Last gjerne ned og heng opp!)

Informasjon til reisende som har vært i Hubei-provinsen - plakat

I