Våren 2020 arrangerer Hedmarken Landbrukskontor og Landbrukskontoret i Ringsaker en møteserie om «fornybare energikilder for landbruksbygg». Her er det mulig å få påfyll av kunnskap om klimasmarte investeringer som er retta mot de ulike produksjonene og bygningene som er på gården.

Alle arrangementene er gratis.

Påmelding til: https://www1.ringsaker.kommune.no/skjema/skjema/RKO214/ (frist to dager før møtet)
Ved spørsmål ta kontakt med Mari Hulleberg – 40036230 / Gerd L. Solberg - 96942081

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Klimasats/Miljødirektoratet.

Fagdager:

  • 30. januar – Landbruksbygg i tre

kl. 10:30 – 14:00, Blæstad

Lars Erik Ruud, Løiten Bygdesag, Innovasjon Norge

  • 6. februar – Solenergi

kl. 10:00 – 14:00, Brugata 8, Brumunddal

Norges Vel v/ Tore Filbakk

  • 13. februar – Bruk av varmepumper i landbruksbygg og fossilfrie energiløsninger for korntørker

kl. 18:30 – 21:30, Blæstad

Norsk varmepumpeforening v/ Rolf Iver Mytting Hagemoen, NLR v/ Lars Kjuus

  • 3. mars – Studietur om biogass

kl. 09:00 – 14:00, Lena-Valle videregående skole v/ Morten Kleven mfl.

  • 10. mars – Flis- og halmfyringsanlegg

kl. 10:00 – 14:00, Mjøstårnet

Skogselskapet i Oslo og Akershus v/ Håvard Midtskogen, Mistberget Biovarme v/ Trond Hammeren