Blide deltakere på kreftmestringskurs - foto Jo E. BrendenKurset skal gå over 14 uker med oppstart 26.februar, og er i regi av Kreftkoordinatorene i kommunene og Frisklivssentralene i Stange og Hamar. 

Målgruppe
Fysioterapeut Stine Olsen Kirkevik i Hamar kommune forteller at kurset er for de som har eller har hatt kreft og som ønsker å komme seg i bedre form sammen med andre. 

- Vi ser behovet for å gi et slikt tilbud og håper folk vil melde seg på. Det trengs ingen henvisning fra lege eller andre. Bare et ønske om å leve bedre, sier hun.

Ved siden av henne, vil Unn Torill Tveitane og Marte-Lill Solstad, kreftsykepleiere og kreftkoordinatorer i henholdsvis Stange og Hamar kommune, samt ernæringsfysiolog Laila Dufseth, være ansvarlige for tilbudet.

Onsdager
Kurset vil hovedsakelig foregå i Ankerskogen i Frisklivsentralens lokaler eller på uteområdet på onsdager mellom klokka 13.00 og 15.00. 

- Treningen vil være godt tilpasset målgruppa. Man trenger ikke bekymre seg for om man klarer å henge med, men alle bør avklare med egen lege på forhånd at det er greit å delta i forhold til egen helsetilstand, sier Stine Olsen Kirkevik.

Variasjon
Treningen vil foregå i gruppe både inne og ute og vil være tilpasset målgruppa. Hver trening varer ca en time. Treningene ledes av fysioterapeut med kompetanse på trening av kreftpasienter, og passer for både kvinner og menn. Det vil være mest fokus på styrketrening, men deltagerne vil også få prøve spinning og yoga. 

Deltagerne må kunne gå og gjennomføre trening uten støtte. Det er også mulighet for test av kondisjon og styrke før og etter kurset.

Sosial kaffekopp                                                                                                                                                        Etter trening samles vi til en prat med frukt og kaffe. Relevante faglige temaer presenteres av kurslederne. Det blir også et par temakvelder i løpet av våren.

Påmelding
De fra Hamar som ønsker å delta eller har spørsmål kan melde seg på fortrinnsvis via epost til marte-lill.solstad@hamar.kommune.no, alternativt på telefon 920 41 433. Påmeldingsfristen er 28. august.

Bosatte i Stange tar kontakt med sin kommune: unn.torill.tveitane@stange.kommune.no