headerlogo

Våren 2020 arrangerer Hedmarken Landbrukskontor og Landbrukskontoret i Ringsaker en møteserie om «fornybare energikilder for landbruksbygg». Her er det mulig å få påfyll av kunnskap om klimasmarte investeringer som er retta mot de ulike produksjonene og bygningene som er på gården.

Første møte er en inspirasjonskveld i Mjøstårnet 23.januar (Nils Amblis veg 1A, 2380 Brumunddal), kl. 18.30-21.30.

 

Program

18:30            Velkommen v/ landbrukskontorene

18:40             Kraft- og energimarkedet framover v/ Ståle Størdal – Hafslund E-CO

19:10             Forventninger til bonden gjennom klimaavtalen mellom Bondelaget og Småbrukarlaget og staten v/ Margrethe Nøkleby – Hedmark Bondelag

19:20            Pause med bevertning

19:50            Erfaringer fra bonden:

  • Flisfyringsanlegg v/ Einar Myki
  • Solcelleanlegg v/ Kristian Narum
  • Bergvarmeanlegg v/ Lars Hulleberg
  • Landbruksbygg i tre v/ Lars Opsahl

20:50             Tilskuddsordninger til fornybar energi v/ Innovasjon Norge

21:30            Avslutning

 

Arrangementet er gratis.

Påmelding innen 21.januar til: https://www1.ringsaker.kommune.no/skjema/skjema/RKO214/
Ved spørsmål ta kontakt med Mari Hulleberg – 40036230 / Gerd L. Solberg - 96942081

 

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Klimasats/Miljødirektoratet.

 

Her er oversikt på øvrige datoer og temaer, mer informasjon om disse kommer nærmere.

Meld deg på de møtene som du ønsker å delta på. Det er gratis å delta men vi ønsker påmelding på grunn av servering.

  • 30. januar – Landbruksbygg i tre

kl. 10:00 – 14:00, Blæstad

Lars Erik Ruud, Løiten Bygdesag, Innovasjon Norge

  • 6. februar – Solenergi

kl. 10:00 – 14:00, Brugata 8, Brumunddal

Norges Vel v/ Tore Filbakk

  • 13. februar – Bruk av varmepumper i landbruksbygg og fossilfrie energiløsninger for korntørker

kl. 18:30 – 21:30, Blæstad

Norsk varmepumpeforening v/ Rolf Iver Mytting Hagemoen, NLR v/ Lars Kjuus

  • 3. mars – Studietur om biogass

kl. 09:00 – 14:00, Lena-Valle videregående skole v/ Morten Kleven mfl.

  • 10. mars – Flis- og halmfyringsanlegg

kl. 10:00 – 14:00, Mjøstårnet

Skogselskapet i Oslo og Akershus v/ Håvard Midtskogen, Mistberget Biovarme v/ Trond Hammeren

 

Påmelding til øvrige møter (frist to dager før møtet): https://www1.ringsaker.kommune.no/skjema/skjema/RKO214/