Alle som henvises eller kontakter Frisklivssentralen blir tilbudt en individuell oppstartssamtale. Vi kartlegger den enkeltes ønske om endring innen kosthold, fysisk aktivitet, søvn, røykeslutt, samt eventuelle andre utfordringer av betydning. Vi har god oversikt over andre tilbud i kommunen.

Våre faste grupper fortsetter gjennom hele våren; «FrisklivPuls», «FrisklivBasseng», «FrisklivStyrke» «Kroppsbevissthet og bevegelse» og «Friskliv Gravid - basseng».

Kurstilbud våren 2020

  • Ta styring! er et gruppebasert kurs med helhetlig fokus på livssituasjon og mestring.
  • Bra Mat for bedre helse – Er et gruppebasert kurs med fokus på å motivere, hjelpe og støtte arbeidet med positive forandringer i kostholdet under mottoet «små skritt – store forbedringer».
  • Sov Godt er et søvnkurs for deg som ønsker å bli mer fornøyd med søvnen din, som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det.
  • Gravidtrening - trening for deg som er gravid

I samarbeid med Frisklivssentralen på Hamar gjennomføres også «Mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede». Kurset er  i Ankerskogen, og har oppstart onsdag 26. februar kl 13-15. Siste kursdag er 3. juni.