Fra og med 1.januar 2020 vil våre kommuner få nye fylkes- og dermed kommunenummer. Dette vil påvirke produsentnumrene. Hvis du er usikker på ditt nye produsentnummer kan du fylle ut følgende skjema for å få det tilsendt:

https://produsentnummer.prodreg.no/

Hvis dette ikke fungerer kan du ta kontakt med landbrukskontoret, så finner vi det for deg.

Hege G. Ottinsen: hege.ottinsen@stange.kommune.no / 404 35 918

 

Informasjonstekst kopiert fra landbrukets dataflyt: https://www2.landbruketsdataflyt.no/kommune-og-fylkesregulering-og-nytt-produsentnummer

Kommune- og fylkesregulering, og nytt produsentnummer i 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Høsten 2019 vil også alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Kommune- og fylkesregulering, og nytt produsentnummer
Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre på at informasjonen når fram til deg.

Klikk her for å kontrollere og registrere dine opplysninger hos Landbrukets Dataflyt.

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt:
post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30
 

Merking av dyrene

- Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.
- Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.
- Når alle kalver født før 1.1.2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
- Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
- Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering.

Spørsmål om regelverket knyttet merking av dyr?

Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Klikk her for å lese mer hos Mattilsynet.

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv. Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID til storfe. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID vedkommende er tildelt i god tid før årsskiftet.

Mer informasjon kommer medio november.