- Vi retter en stor takk til alle grunneiere og samarbeidspartnere for at dette har blitt så vellykket, sier koordinator for idrett og friluftsliv Line Kongssund.

Stolpejegerne fordelte seg på 41% menn og 59% kvinner i alderen fra under 1 år til 87 år, mens flertallet ligger i aldersgruppen 40-50 år. Stolpene har stått ute i 5 måneder, fra 1. juni til 1. november, og det har vært plassert 45 stolper i og ved Stange sentrum, hvorav 7 stolper har hatt status som kulturminnestolper. Stolpen med flest besøk var plassert rett utenfor rådhuset i Stange, her var det 1.576 registrerte besøkende. Den minst besøkte stolpen lå lengst vekk fra sentrum, uten naturlig nærhet til flere stolper, men allikevel med 680 besøkende.

Samarbeidsprosjekt

Orienteringslaget Vallset/Stange har hatt fagansvaret i forhold til kart og synfaring for «Stolpejakten i Stange 2019,» og Stange idrettsråd har vært med som en markedsfører av tiltaket. Samarbeidet med arbeidstreningsgruppa gjennom NAV har fungert ved at arbeidsleder for gruppa har vært kommunens kontaktledd. De unge arbeidstakerne har både produsert stolper, satt på merking og satt ut/tatt inn stolper. De har også stått for fortløpende vedlikehold underveis, reparasjon av stolper som har knekt, slitte merkinger o.l.

Tjukkasgjengen på stolpejaktTjukkasgjengen i Stange har flere dager i uka gått forbi de ulike stolpene, og har gjennom leder for gruppa meldt ifra hvis stolper har falt over ende e.l. Grunneiere har vært positive og løsningsorienterte, og vi retter en stor takk til både grunneiere og samarbeidspartnere som var helt avgjørende for gjennomføringen av stolpejakten i Stange!

Vinnere av gavekort

Alle som har deltatt og funnet en eller flere stolper er vinnere av fysisk aktivitet, vi har også gjennomført en trekning blant de over 2.000 deltakerne, som en ekstra påskjønnelse i hverdagen. Premien kan hentes i Stange rådhus på informasjonssenteret.

Forutsatt at økonomien kommer på plass, har vi som mål å kunne gi et tilbud om stolpejakt i Stange også i 2020. Vi erfarte i år at dette er et godt tilskudd i tillegg til de allerede godt etablerte «10 turer i Stange.» Til sammen får vi enda flere ute på tur, noe som er et godt folkehelsetiltak for ulike aldersgrupper. Vi håper å kunne fortsett med begge tilbudene og det er bare å glede seg til nye turer i vår fantastisk mangfoldige kommune!

Vinnere av gavekort à kr 1.000,- på Sport`n Outlet Innlandsporten:

 • Marit Lillejordet
 • Susann Storaune-Flagstad
 • Tine Solbakken
 • Frank Lundsbakken
 • Emma Skogen Widme

Vinnere av gavekort à kr 500,- «Stangekortet»

 • Marianne Glesaaen
 • Eva Dæhlien
 • Bjørn-Magnus Simonsen
 • Ola Dahl
 • Susanne Knutsen
 • Gjertrud Aas Moen
 • Claire Nyen
 • Signe Wallin-Andersen
 • Gerd Håkensen
 • Bente Engelberg