Sett av datoen 23.januar!

Vi skal i samarbeid med Ringsaker landbrukskontor arrangere fagseminar om fornybare energikilder i landbruksbygg. Vi starter med en inspirasjonskveld denne datoen.

Videre vil det bli arrangert fagseminar om driftsbygninger i tre, solenergi, varmepumper for landbruksbygg, fossilfrie korntørker, flis- og halmfyringsanlegg og biogass.

Program kommer på nyåret!

God jul!