godjul

Når jula nærmer seg og vi er i ferd å legge året 2019 bak oss, kan vi se tilbake på et arbeidsår som har vært litt mer ordinært enn tørkeåret i fjor. Likevel ga været oss noen utfordringer også i denne vekstsesongen, med bl.a. snø og hagelbyger i begynnelsen av juni. Det er nok mange av oss som tar dette som et signal på at vi må være forberedt på klimatiske endringer, som vil påvirke næringsutøvelsen i landbruket. Landbrukskontoret brukte derfor en del ressurser på å delta i de tre kommunenes ulike arbeid i ferdigstillingen av klima- og energiplaner. Klimatemaet vil nok også prege de prosjekter og tiltak som landbrukskontoret vil engasjere seg i året som kommer.

Ane kom tilbake etter endt permisjon og vi har i løpet av året blitt de sju medarbeiderne, vi skal være framover.

Det er viktig for landbrukskontoret å ha et godt samarbeid med alle relevante aktører, for å gi gardbrukerne i våre tre kommuner så god service som mulig. Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet og ønske alle samarbeidsparter internt i våre tre kommuner, landbrukssenteret på Blæstad, Hamarregionen utvikling, Fylkesmannen i Innlandet, fylkeskommunen og Innovasjon Norge, en riktig god jul.

En riktig god jul ønsker vi også til alle brukere av våre tjenester.

 

På vegne av alle ansatte på Hedmarken landbrukskontor.

Jørn-R. Follum

Landbrukssjef

 

Julegrisen er lånt fra: https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-bbnzq/download