Arealplanlegger

Wanida VeivågArealplanlegger Wanida Veivåg
Tlf: 62 56 21 54

Ansvarsområde: Overordnet planarbeid, herunder områdeplan for Stangebyen, utarbeidelse av kommunedelplaner, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling.