Anna Helga Maagaard og Nils A. RøhneTil tross for sine 80 år, er hun brennende engasjert, heter det i begrunnelsen fra forslagstiller. Det var ordfører Nils Røhne og kultursjef Solbjørg Tveiten som overrakte prisen. Prisutdelingen fant sted på Tallholen flerbrukshus, som blant andre Anne Helga var en stor pådriver for å restaurere i 2003. 

Vi gratulerer med velfortjent pris!