Hvordan kan bonden tilpasse drifta til redusert mjølkekvote?

I samarbeid med Hedmark Bondelag, Hedmarken Landbrukskontor og Ringsaker Landbrukskontor arrangerer NLR Innlandet stormøte.

På Blæstad, tirsdag 26.11 kl 19:00

Norges Bondelag har stått i front i forhandlingene med Staten om hvordan ta ned mjølkemengda grunnet redusert eksport av Jarlsberg. Med redusert forholdstall fra 2020 vil alle mjølke-produsenter måtte vurdere hvordan de skal tilpasse produksjonen. Med ulike muligheter i ulike fjøs vil konklusjonene være ulike mellom produsenter. Vi vil belyse mulighetene og valgene en står overfor.

Program

  • Bakgrunn, gjennomføring og resultatene av forhandlingene om nedskalering av melkeproduksjonen, ved Frøydis Haugen, Norges Bondelag
  • Hvordan justere fôring og endre dyrkingsstrategi, og hva kan dette bety økonomisk, ved Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

Enkel servering - Ingen påmelding - Vel møtt !