Matrikkelen stenges den 13. desember og grunnboken stenges den 27. desember.
Saker som skal til tinglysing må være ferdig behandlet i kommunene senest 29. november.
Stange kommune vil i størst mulig grad behandle saker som skal sendes til tinglysing innen denne dato.

Illustrasjon boligKonsekvenser ved stenging av matrikkel og grunnbok

  • De som har planer om endringer i eiendom; selge, kjøpe, dele fra, seksjonere og reseksjonere vil bli berørt av dette
  • Når grunnboken stenges får man ikke tinglyst skjøte
  • Det er ingen matrikkelføring i landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres
  • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet.
  • Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på Kartverket sine nettsider


Klargjøring til overgangen

Stange kommune har jobbet med rydding i matrikkel i forbindelse med sammenslåing av fylkene. Kommunen får også nytt kommunenummer: 3413 (tidligere 0417).


Se mer om dette i Statens kartverk sin informasjon: