PilegrimsledenMarkeringen åpnet med en felles vandring fra Fredheim på Tangen, langs leden gjennom skogen med hodelykter, til herberget Skomakerbakken hvor vertskap Frank Østby tok imot oss. Husmannsplassen Skomakerbakken som ligger mellom Tangen/Østby og Ekeberg, ble åpnet i 2018 og et kjært tilbud for våre vandrere. 

Vi samlet oss rundt bålet ved grillplassen, fikk høre om årets sesong fra daglig leder på Pilegrimssenteret Hamar, Tone Stræte og merkemannskapet ble takket for sin fantastiske innsats langs leden gjennom Stange. Stange kommune ved assisterende kultursjef Bente Myhr sa seg veldig fornøyde med dagens samarbeidsavtale mellom Pilegrimssenteret og kommunen, og poengterte viktigheten av frivilligheten som et tillegg til betalte tjenester, for å opprettholde leden gjennom Stange. 

Vi fikk servert ekte husmannskost laget av Bente Fikene, kake og kaffe fra svartkjelen rundt bålet, med historisk tilbakeblikk fra husmannsplassen ved Frank Østby. Noen «røverhistorier» ble det også tid til rundt bålet denne kvelden, før vi vente gode mette hjemover! En stor takk til merkemannskapet og vertskapet spesielt!