Søknad om erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjon

Frist: 31.10.19

Søknaden sendes inn elektronisk gjennom søknadsskjemaet her.

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt eller svikt i honningproduksjon forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Hvis du har spørsmål knyttet til utfylling eller det oppstår feilmelding i den elektroniske søknaden, vil kommuner ha begrenset mulighet til å hjelpe dersom alle henvendelser kommer de siste dagene før fristen. Spredning av søknader over et større tidsrom sikrer også at det elektroniske søknadssystemet har nødvendig kapasitet.

Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/frister/s%C3%B8knad-om-erstatning-etter-avlingssvikt-og-ved-svikt-i-honningproduksjon