Illustrasjon boligerUtleieleiligheter søkes sentral på Tangen for tilvisningsavtale med Stange kommune og med finansiering gjennom Husbanken.

Det søkes følgende utleieboliger:

  • 5 stk. 2 roms leilighet (35 – 45 kvm)
  • 4 stk. 3 roms leilighet (50 – 70 kvm)
  • 1 stk. 4 roms leilighet (65 – 80 kvm)

Boligutbygger inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Ved nybygging, kjøp og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken. Husbankens krav til kvalitet sammenfallende med byggeteknisk forskrift er gjeldene. For nærmere informasjon om grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån,

Stange kommune ønsker å tilby leiligheter beliggende i Tangen sentrum. Boligene med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjøre 40 % av boligprosjektets totale antall leiligheter.

I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole / barnehage og plan for forvaltning / bomiljø.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.

Tidsfrist:

Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Stange kommune, Informasjonssenteret innen fredag 29.11.2019 kl. 1400. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse næringssjef Erik Habberstad, Mob 415 18 697 eller erik.habberstad@stange.kommune.no