monssveen

 

Velkommen til samling i Lokalmatnettverket mandag 11. november kl. 18.30 på Monssveen gaard!

Hedmarken Landbrukskontor og landbrukskontoret i Ringsaker inviterer til ny samling for lokalmatprodusenter, og for de som ønsker å finne ut om lokalmat kan være en aktuell tilleggsnæring på gården.

Denne gangen samles vi hos Karen og Halvor Monssveen som har erfaring med melkeproduksjon, meieridrift og produktutvikling, salg og ikke minst produserer med utgangspunkt i  gårdens ressurser. 

Vi gleder oss!

 

Vi ber om påmelding innen 1. november, se vedlagt invitasjon. 

 

Vel møtt!

 

 

Mvh

 

Hanne Østby Velure og Gerd Lodden Solberg, landbrukskontoret i Ringsaker                                                                                         

Mari Hulleberg, Hedmarken landbrukskontor