Kaija Eide DrønenFor å bli kjent med kommunen har jeg reist på kryss og tvers. Jeg har sett bølgende landskap og Mjøsa som blinker i høstsolen, jeg har kjørt i dype skoger, sett på arealer for næringsutvikling og boligbygging, deltatt på åpning av ny E6 gjennom Stange og jeg har startet med å besøke ulike bedrifter for å bli kjent med næringslivet. Jeg har hatt møte med «Åsbygda i Utvikling» som viste meg rundt med stor iver og entusiasme.  

Frem mot jul, og videre i 2020 vil jeg besøke alle kommunens virksomheter. Jeg ser fram til å møte tilsatte i sitt daglige virke for å lære mer om tjenestene, utfordringer og muligheter.  

Vi er inne i en arbeidsintensiv periode i forbindelse med at det skal utarbeides budsjett- og økonomiplan for 2020 - 2024. Det er et krevende arbeid som må gjøres for å tilpasse driften til gitte rammer, slik at vi kan sikre en sunn og god kommuneøkonomi i årene som kommer. Det er viktig for rådmannen å legge opp til gode og inkluderende prosesser sammen med virksomhetene, tillitsvalgte og vernetjenesten i dette arbeidet.  Rådmannen skal legge fram et saldert budsjett 21.november, før kommunestyret fatter endelig vedtak 18.desember. 

Høsten er her, og kveldene blir mørkere. En bedre inngang til høsten enn å delta på Kønnband festivalen 17 til 19.oktober finnes vel ikke? Stange kommune arrangerer for syvende gang festivalen, og programmet er spekket med fantastisk flotte artister. Vi er utrolig heldig som har en slik møteplass hvor musikk og de gode møtene står i fokus i kommunen vår. Jeg er stolt og glad over å kunne være en del av dette flotte arrangementet. Jeg oppfordrer alle til å delta - kom for å høre musikk, slå av en prat, ta en matbit og kjenne etter på hvor godt det er å være i Stange. 


God festivalhelg 


Kaija Eide Drønen 
Rådmann