Ansatte i frislivssentralenTrening i gruppe vil være en sentral del av kurset sammen med undervisning/diskusjon av temaer relatert til KOLS

Før deltagelse ønsker vi å ha en individuell samtale med deg for at vi best mulig skal kunne sette oss inn i din problematikk. Det vil også gjennomføres tester for å kartlegge ditt nåværende funksjonsnivå. 

Er du interessert ta gjerne kontakt!

Kursholdere

  • Laila Dufseth, Klinisk Ernæringsfysiolog
  • Mikael Hoff Hansen, Fysioterapeut

Sted

  • Frisklivssentralen, v/Stange Helse- og Omsorgssenter, Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange

Tid

  • Fredager kl.12:00-14:00 (uke 43 – 50)

Påmelding og spørsmål ?

Epost: frisklivssentralen@stange.kommune.no

Telefon: 46928010