Reguleringsplanen for dobbeltspor Sørli - Åkersvika er nå lagt ut til høring. Stange kommune og Bane Nor inviterer til folkemøte og åpne kontordager.

IC Sørli-ÅkersvikaHøringsfristen er satt til 18. november.

Les alt om planforslaget her....

Illustrasjon Stange stasjon