IC Sørli-ÅkersvikaHøringsfristen er satt til 18. november.

Les alt om planforslaget her....