Gjennomgang av søknad om produksjonstilskudd

 

Mandag 14.oktober – 10.00-11.30 og 19.00-20.30


Hedmarken landbrukskontor inviterer til informasjonsmøte om søknad om produksjonstilskudd 14.oktober! Vi vil ha én samling på formiddagen klokka 10.00-11.30 og én samling på kvelden 19.00-20.30.

Det vil bli gjennomgang av hvordan du søker og selve søknadsskjemaet.

 

På morgenmøtet vil vi være på rom 112, dette er i den gamle (hvite) hovedbygningen.

På kveldsmøtet vil vi være på rom 418, dette er det store auditoriet i låven.

 

Det blir enkel servering.Velkommen!