Barn og unges kommunestyre (BUK) består av representanter fra ulike skoler i Stange. Representantene er fra 10 - 18 år. På møtene behandler BUK søknad om penger til nærmiljø, samt at de har spørretime.

På første møte ble det også valgt ny leder og nestleder. Dette ble henhodsvis Jenny Margrete Stårvik fra Ottestad ungdomsskole og Marcus Bjørnbakken fra Romedal ungdomsskole.

BUK 2019-2020