Rådyr. Foto Terje JohansenKvotens størrelse er avhengig av valdets størrelse. I Stange kommune må et vald være minst 450 dekar stort for å få fellingstillatelse på ett dyr over 900 dekar for 2 dyr osv. Stange kommune ønsker størst mulig åpenhet rundt viltforvaltningen og legger nå ut en oversikt over samtlige rådyrvald på Stange kommune sin hjemmeside. Vi oppfordrer spesielt valdansvarlige å kontrollere grenser for sitt vald. Om det avdekkes feil eller mangler vil vi gjerne få beskjed om dette.

Kart over rådyrvald er tilgjengelig her:

Har du spørsmål ?

Leif.Skar@stange.kommune.no eller ring direkte 625 62155.

Bukkejakt startet 10.august og ordinær rådyrjakt starter den 25.september. Kvotene kan tas ut frem til 23.desember hvert år.

Ytterligere detaljer knyttet til rådyr – og hjorteviltforvaltningen er å finne på hjorteviltregisteret: