BassengSted: Bassenget, Åkershagan

Tid: Torsdager, kl. 15.00 – 16.00
Oppstart 12.09.2019

KURSHOLDER
Gruppa ledes av fysioterapeut, Mikael Hoff Hansen.
 

Påmelding og spørsmål: Frisklivssentralen@stange.kommune.no, telefon 46928010