markvandring

29.august inviterer vi til markvandring for å se på soner for pollinerende insekter. Dette i forbindelse med det nye tiltaket med tilskudd til slike soner i miljøtilskudd-ordningen (RMP). Det blir befaring av soner, samt litt informsjon fra Fylkesmannen i Innlandet. Trykk på bildet for å se hele programmet.