Kurset starter 19. september og arrangeres i Stange rådhus seks torsdager. Last ned invitasjonen i PDF her.

PårørendeskoleHvorfor pårørendeskole?

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Målsetting for pårørendeskole

 

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

KURSPROGRAM

Torsdag 19. september:

Demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.

Hva vet vi i dag? v/ sykehjemsoverlege i Ringsaker, Harald Sanaker

Ingen gruppesamtale denne kvelden.

 

Torsdag 26. september:

Kommunikasjon med personer med demens

v/avd. leder Annicka Midttun C3

 

Torsdag 3. oktober:

Lover og rettigheter v/May Britt Solhøi, Pasient og brukerombudet

Stønadsordninger

 

Torsdag 17. oktober:

Mestring av hverdagen

v/spes. sykepleier Anette Væringstad

 

Torsdag 24. oktober:

En pårørendes opplevelser og erfaringer v/ Frøydis Haraldsen

Samvær og samhandling. Sorg og tap v/Ole Elias Holck

 

Torsdag 31. oktober:

Hjelpemidler og kommunale tiltak og tilbud

Nasjonalforeningens tiltak og tilbud

Kursevaluering

 

 

TIMEPLAN:

1800 – 1930   Forelesninger av fagperson/pårørende

1930 – 2000   Kaffepause

2000 – 2100   Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og

                      egen situasjon

 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

Sted:              Stange Rådhus, Storgata 45, Stange

 

Start:             19. september 2019

 

Varighet:       6 torsdager over 7 uker.

                      19.9 – 26.9 – 3.10 – 17.10 – 24.10 – 31.10

                     

Tid:               1800 - 2100

 

Påmelding:    Nasjonalforeningen for folkehelsen

                      Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland           

                      Tlf.:        62 51 79 10                  

                      E – post:  hedop@nasjonalforeningen.no

 

Påm. frist:     7. September

 

Hvis noen trenger avlastning for å komme på pårørendeskolen, gi oss beskjed ved påmelding.

 

Pris:               Kr. 250,00 pr. deltager

                      Faktura blir tilsendt.

 

Hver kurskveld starter med forelesninger og fortsetter med gruppesamtaler knyttet til dagens tema etter en kaffepause. Gruppesamtalene starter fra uke 2.

 

Vi tar forbehold om endring i programmet.