Klipp hekker og buskerHekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjuls-sykkel fra alle retninger, og kunne stanse for enhver påregnelig fare eller hindring.