Vi har gjennomført 3 kurs; Bra Mat, Ta styring og Sov godt. Vi har hatt mange fornøyde deltakere som gir tilbakemeldinger om nyttige tips og verktøy de kan bruke i sin hverdag for bedre helse, sier frisklivskoordinatorene Tove Elisabeth Reinmo og Laila Dufseth I tillegg har vi hatt de faste treningsgruppene ukentlig. Vi har hatt stadig økende antall deltakere i alle grupper. Det er inspirerende å se og høre at deltakerne opplever stort utbytte av treningene.

Høstens kurs!

Vi starter nytt søvnkurs «Sov godt» allerede tirsdag 10. september. Kurset går annenhver tirsdag, 4 ganger, på dagtid.

Kurset «Ta styring» får veldig gode tilbakemeldinger. Vi har satt opp et nytt kurs som starter tirsdag 17. september, og som går annenhver uke, 6 ganger, på dagtid.

I tillegg settes det opp et nytt «Bra Mat-kurs». Kurset går over 5 kvelder og vil ha en praktisk tilnærming til et sunt og gjennomførbart hverdagskosthold. Dette starter tirsdag 24. september.

I samarbeid med Frisklivssentralen på Hamar gjennomføres også «Mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede». Kurset vil trolig gå onsdager over 12 uker, på Hamar.

Våre faste grupper fortsetter gjennom hele høsten; «FrisklivPuls», «FrisklivBasseng», «FrisklivStyrke» «Kroppsbevissthet og bevegelse» og «Friskliv Gravid».

Kursene er nærmere beskrevet under og på Stange kommunes hjemmesider.

Alle som henvises eller kontakter Frisklivssentralen blir tilbudt en individuell oppstartssamtale. Vi kartlegger den enkeltes ønske om endring innen kosthold, fysisk aktivitet, søvn og røykeslutt. Vi har god oversikt over andre tilbud i kommunen.

I Frisklivssentralen jobber nå Tove Elisabeth Reinemo (fysioterapeut) i 50% og Laila Dufseth (klinisk ernæringsfysiolog) i 75%.

- Vi takker for alle henvisninger og godt samarbeid så langt i år og ønsker hjelp av dere til å formidle og henvise til tilbudene våre fremover. Vi ser også frem til å møte alle fastlegene tirsdag 3. september.

Last ned foreløpig kursplan i pdf her