Siw NivaArealplanlegger

Siw Monika Niva

Tlf: 40434117

Ansvarsområde: Overordnet planarbeid, herunder utarbeidelse av kommunedelplaner, veiledning og kundebehandling