Arealplanlegger

Arealplanlegger Jonny IversenJonny Iversen

Tlf: 62562147

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder områdeplan for Stangebyen, reguleringsplaner inkludert reguleringsplan for InterCity, detaljplan, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling.