sjøledning ved Hias. Foto HIASLedningen skal, etter planen, senkes i løpet av juli. Hias ber båtførere som ferdes på Mjøsa om å være oppmerksomme og ta hensyn til ledningen.

I juli vil også Hias’ prøveinntaksledning bli hevet. Denne ledningen er 2500 meter lang.

Arbeidet med å bygge Hias vannbehandlingsanlegg startet opp i slutten av januar. Planlagt produksjonsstart ved anlegget er siste halvdel av 2021. I uke 18 startet arbeidet med å bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Pumpestasjonen skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget pumpestasjon.